Kolekcja Miar i Wag

Pierwszym eksponatem, który zapoczątkował kolekcję była waga stołowa warszawskiej firmy „Sperling”. Mieści się w katalogu jako nr 1 i jest naszą ulubioną wagą. Powstaniu kolekcji sprzyjał fakt prowadzenia działalności wagarskiej. Przynoszone do naprawy stare wagi kupowaliśmy i po remoncie, trafiały do powstającej kolekcji. Zasadą jest, że wadze przywracana jest sprawność metrologiczna i odtwarzana jest oryginalna kolorystyka. Dotyczy to przeważającej części eksponatów. Przełomem w tym zbieractwie starych wag była decyzja o skatalogowaniu zbiorów. Wymusiło to konieczność pogłębiania wiedzy na temat zbieranych obiektów. Równolegle rosła biblioteka fachowa, która w chwili obecnej jest jednym z najmocniejszych punktów kolekcji. Bardzo ważne było zastosowanie metod ewidencji i konserwacji stosowanych w muzealnictwie. Takie zasady polecamy wszystkim zbieraczom. Tylko zbiory, które są opisane, a ich właściciel posiada rzetelną wiedzę o posiadanych obiektach przynoszą prawdziwą satysfakcję dla zbieracza i zadowolenie oglądających. Upoważnia to również do używania słowa kolekcjoner. W chwili obecnej kolekcja Marii i Marka Sandeckich jest największym zbiorem wag stołowych w Polsce, który liczy ponad 400 eksponatów różnych systemów. W skład kolekcji wchodzą również wagi innych typów. Imponująco przedstawia się liczący około 80 eksponatów dział mojej żony Marii (wagi kuchenne sprężynowe), które zachwycają swoją różnorodnością wzornictwa. Całość kolekcji uzupełniają odważniki, wśród których można znaleźć wiele ciekawych obiektów. Innym ciekawym kierunkiem w jakim podążamy jest gromadzenie zbiorów metrologicznych. Publikacja ponad 100 pozycji literatury i artykułów z zakresu metrologii jest ewenementem w tej rzadkiej dziedzinie muzealnej.

Maria, Marek Sandeccy


W 2010 roku została wydana książka pt. „Wagi stołowe Vademecum kolekcjonera“.

Dotychczas eksponaty z naszej kolekcji można było oglądać na wystawach:

  1. Pałac Kultury- Muzeum Techniki Warszawa I – IV 2004.
  2. Galeria Leszczyński Włocławek XI 2004.
  3. Muzeum Dawnego Kupiectwa Świdnica X – XI 2004.
  4. Muzeum Regionalne Siedlce XI – XII 2004.
  5. Muzeum Historii Przemysłu Opatówek IV – V 2005.
  6. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Włocławek XI – XII 2006.
  7. Baranów Sandomierski- Zamek 4 IX 2008 – 30 I 2009.
  8. Muzeum Regionalne w Mielcu Pałacyk Oborskich 4 II – 4 V 2009.
  9. Muzeum Archeologiczno- Historyczne Elbląg 20 XII 2012 – 13 II 2013
  10. Muzeum im. J. Dunin- Borkowskiego Krośniewice 14 VI – 15 IX 2013.

Obecnie kolekcja wystawiona jest we Włocławku.

Marek Sandecki w 2012 r. został laureatem Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego.